Ciekawostki

DARO-STAHL ... wszystko inne jest tylko handlem stalą!


1.
POLSKO NIEMIECKI WORKSHOP

22-go października 2004 roku odbył się pierwszy polsko-niemiecki workshop firmy DARO-STAHL GmbH. 

Od prawie 2 lat Daro-Stahl GmbH podejmuje intensywne starania, aby zaistnieć na polskim rynku. Od wejścia Polski do Uni Europejskiej 1-go maja 2004 i ułatwienia formalności eksportowych wysiłki te zaczęły przynosić pierwsze owoce.

Po pierwszych pozytywnych wynikach gospodarczych i wielu odwiedzinach klientów w Polsce chcieliśmy takim spotkaniem przyczynić się do powstania zaufania pomiędzy naszymi klientami i DARO-STAHL GmbH, a zarazem pozbyć się uprzedzeń.

W tym celu zaprosiliśmy 10 naszych najlepszych klientów na wymianę doświadczeń w hotelu – „Märkische Tagungshotel Dabendorf“. W gorącej atmosferze omówione zostały - oprócz prezentacji DARO-STAHL GmbH – przez oficjalnego przedstawiciela izby przemysłowo-handlowej miasta Cottbus pana Krause istniejące możliwości nawiązania kontaktów i dofinansowania ze środków unijnych dla polskich firm.

Do ciekawej dyskusji przyczyniła się również prezentacja pana Dobiaza z walcowni Finow GmbH o programie usług i dostaw tejże walcowni. Firma smartedita przedstawiła się z propozycją prostego i bardzo przyjaznego klientowi tworzenia i dbania o swoją obecność w inertnecie. Również biuro handlu zagranicznego Malek przedstawiło się ze swoim profilem usług - wprowadzaniem polskich firm na niemiecki rynek.

       

Po ciekawych prezentacjach i dyskusjach na tematy interesujące naszych polskich klientów, skończyliśmy późnym popołudniem oficjalną część naszego spotkania. 

W czasie wieczornego bufetu i pasjonującego „miedzynarodowwego” pojedynku w kręgle wiele się śmiano i omawiano różne kwestie; jednocześnie nawiązanych zostało wiele osobistych kontaktów.

Jesteśmy pewni, że osiągneliśmy cel naszego spotkania – oprócz wymiany wielu korzystnych informacji handlowych przede wszystkimk nawiązaliśmy kontakty i zbudowaliśmy zaufanie pomiędzy nami – DARO-STAHL GmbH i naszymi polskimi klientami; zaufanie, które pozwala liczyć na dalsze sukcesy gospodarcze.